Vliegreis compenseren

Duurzaam op reis en je CO2 uitstoot compenseren.

Zwemmen met wilde dolfijnen realiseert zich dat ook wij met onze reizen helaas niet alleen onze footprint achterlaten, maar door het vliegen en varen ook de CO2 uitstoot vergroten.
We hebben in Trees for all een betrouwbare partner gevonden om op een zinvollle manier onze CO2 uitstoot te compenseren.
Met onze reis naar Egypte stoten we per persoon ongeveer 1 ton CO2 uit die met 10,00 euro per persoon te compenseren is. Hiermee worden bomen gepland die CO2 uit de lucht opnemen en deze omzetten naar zuurstof
De compensatie vindt plaats in het Gold Standard gecertificeerde Smart Forest Project in Bolivia. In deze reeds geplante bossen is de hoeveelheid vastgelegde CO2 door Gold Standard gemeten, gecontroleerd en gecertificeerd. Officiële CO2 credits kunnen worden toegekend.
Wij zijn trots op de Gold Standard certificering van het Smart Forest project in Bolivia. Hierdoor garanderen wij lokaal een duurzame bijdrage met maximale impact op sociaal, economisch en ecologisch gebied.
Ook jij kunt nu je verantwoordelijkheid nemen en een positieve sociaal economische bijdrage leveren aan de wereld van morgen. Met de rekentool kan je direct de uitstoot van je reis compenseren. Je krijgt dan van Trees for all een bewijs van compensatie.
https://www.treesforall.nl/uw-bijdrage/co2-compenseren/

Wat is Trees for All?
Trees for All is de enige stichting op het gebied van CO2 compensatie in Nederland en de enige die bomen kan planten, zowel in Nederland als in het buitenland:
• Wij streven naar het creëren van bewustwording zodat iedereen, met elke persoonlijke actie, bijdraagt aan een groene aarde en het terugdringen van klimaatproblematiek.
• Wij maken het voor iedereen mogelijk bij te dragen aan een duurzame wereld.
• Wij begeleiden ondernemers en particulieren die bomen willen planten en/of duurzaam dan wel CO2 neutraal willen ondernemen/leven.
• Wij investeren alleen in projecten die voldoen aan Triple M (mens, milieu, meerwaarde).

Wat voor soort bos plant Trees for All aan?
• Trees for All plant nieuw bos en herstelt beschadigd bos in haar projecten. Dit doen wij onder andere in Bolivia en Nederland. Belangrijk hierbij is dat de projecten voldoen aan de triple M: mens, milieu, meerwaarde. Onze projecten voldoen aan de eisen van de Gold Standard (Bolivia) en de Verified Carbon Standard (Maleisië). Duurzame projecten kunnen alleen duurzaam zijn met medewerking van de lokale bevolking. Doordat lokaal gedragen worden, verbeteren deze de inkomenspositie en levensomstandigheden van de lokale bevolking.

Is het ook mogelijk om via Trees for All bomen in Nederland te planten?
Het is ook mogelijk in Nederland bomen te planten via ons 1-2-Tree project. Dan plant u een boom in Nederland en in de Filipijnen. In Nederland doen wij dit met het Nationaal Bossenfonds. Dit is een samenwerking van Staatsbosbeheer, Nationale Boomfeestdag en Trees for All, met als doel om meer bos in Nederland mogelijk te maken.
Werkt Trees for All samen met luchtvaartmaatschappijen voor de compensatie van vliegkilometers?
Vliegmaatschappijen zijn door Trees for All benaderd en er is regelmatig contact. De meeste maatschappijen vinden het een goede zaak als consumenten er bewust voor kiezen om op vrijwillige basis de emissies te compenseren. De reis aanbieden inclusief compensatie leidt tot een hogere kostprijs van het ticket en dat vinden sommige maatschappijen onwenselijk, in een periode dat wordt gestunt met zo goedkoop mogelijke vluchten. Wel kun je via online ticket verkopers direct de uitstoot compenseren of extra bomen planten.
In oktober 2016 is in Montreal tijdens de bijeenkomst van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie afgesproken dat de internationale luchtvaartsector vanaf 2020 de groei van de CO2-uitstoot moet compenseren.
Wat betekent het dat de projecten van Trees for All een Gold Standard hebben?
Om aan te tonen dat de bossen daadwerkelijk de hoeveelheid CO2 hebben opgenomen moeten ze worden aangelegd, beheerd en gecontroleerd volgens internationaal afgesproken standaarden. Vervolgens worden de projecten hierop gecertificeerd en per keer vastgelegd hoeveel CO2 een bos uit de lucht heeft gehaald. De standaarden die hiervoor werden ontwikkeld keken alleen naar de CO2 opname door de boom en niet naar de rest, wordt de natuur beter van het bos, krijgen de arbeiders en de grondbezitters een eerlijke vergoeding, wordt het bos wel duurzaam beheerd. Om ook dit te kunnen toetsen en borgen is de Gold Standard ontwikkeld onder druk en met medewerking van het World Wildlife Fund (WWF). Bovendien moest deze standaard de ontwikkeling van kleinere projecten uit Derde Wereldlanden stimuleren, zodat zij ook konden profiteren van klimaatgelden.
Eerst was de Gold Standard alleen voor energieprojecten, maar sinds 2013 is er ook een Gold Standard voor bosprojecten. Als een project dat heeft, weet je dat het goed zit. Trees for All kijkt naar Mens, Milieu en Meerwaarde, dus logisch dat wij voor onze projecten kiezen voor de Gold Standard. (Bron: www.klimaatplein.com)

Wat gebeurt er als ik bij Trees for All mijn CO2-uitstoot compenseer?
Je compenseert eigen uitstoot of uitstoot van een onderneming door een donatie voor iedere uitgestoten ton CO2 . Wij zorgen ervoor dat met dit bedrag voldoende aanplant of herbeplanting van bos plaatsvindt om die hoeveelheid CO2 weer uit de lucht te halen. Tegelijkertijd leveren de bomen extra inkomsten en een betere toekomst op voor de lokale bevolking.

Is het beter om bos in Europa of in de tropen aan te planten?
Overal waar dit nodig en mogelijk is, moet bos worden geplant. De CO2-vastlegging in bossen in de tropen gaat sneller, omdat bomen het hele jaar door groeien. Bossen in Europa blijven weer langer doorgroeien zo’n 150 jaar, dan in de tropen, waar na 80 jaar al een evenwicht kan zijn bereikt. Er zitten ook grote verschillen in de kosten. Trees for All richt zich op beide. Aan de ene kant op duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Hier kunnen we natuur herstellen en een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van mensen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering.
Aan de andere kant aan bossen in Nederland waar je kunt recreëren en plant en dier beschutting vindt. Dit doen we via Het Nationaal Bossenfonds, waar Trees for All mede oprichter van is.
Is het CO2 compensatie verhaal niet te mooi om waar te zijn?
Het verhaal is pas waar als het kan worden getoetst. Een professioneel opererende organisatie zoals Trees for All, zal zijn projecten met betrekking tot vastlegging van CO2 laten controleren en certificeren. Belangrijk is ook dat het bosbeheer volgens de principes van duurzaam bosbeheer plaatsvindt en dat ook dit wordt gecertificeerd. Daarom kiezen we voor de Gold Standard.
Er zijn aanbieders die hierover niet transparant zijn. Dan is scepsis op zijn plaats. Trees for All laat de aanplant van bos uitvoeren door deskundige partners en we laten, afhankelijk van de wensen van onze deelnemers, bos certificeren en/of controleren door een onafhankelijke deskundige partij.
Reactie plaatsen